Facebook Image

Voor meer informatie klik op bovenstaande afbeelding.

Nieuwtjes? Waar?

In onze moderne technologische maatschappij wilt u graag van zoveel mogelijk nieuwtjes op de hoogte blijven. Daarom dat wij u graag melden dat u onze dagdagelijkse activiteiten altijd terug kan vinden op onze Facebookpagina.

GO! Scholengroep 14 Maasland respecteert je privacy!

Op 25 mei 2018 gaat de Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG of ook wel GDPR (General Data Protection Regulation) genoemd, van kracht.

Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de AVG heeft GO! Scholengroep 14 Maasland haar privacyverklaring aangepast.

GO! Campus Genk Middenschool start op 1 september 2018 met een nieuw pedagogisch project. De maatschappij is continu in verandering en als school moeten we onze onderwijsaanpak vernieuwen. Zo zorgen we dat de leerlingen de nodige tools in handen krijgen om hun pad uit te stippelen.

Dagelijks zullen leerlingen met activerende werkvormen worden uitgedaagd om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Gepaste en haalbare opdrachten zorgen ervoor dat hun leermotivatie wordt aangewakkerd en dat ze hun eigen leerproces in handen nemen. Leraren nemen hierin een begeleidende rol op, waardoor ze verbondenheid creƫren tussen zichzelf en de leerlingen. Dit heeft tot gevolg dat leerlingen in een sterk leerklimaat vertoeven om zich te ontplooien.

Klik hier voor meer informatie.